Lekcja 4 – Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Drzewko stochastyczne. Schemat Bernoulliego.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona kolejnym tematom związanym z prawdopodobieństwem - wzorowi na prawdopodobieństwo całkowite, Bayesa, "drzewu stochastycznemu"...

Spis treści

 

  • wzory na prawdopodobieństwo całkowite i Bayesa - omówienie
  • związek wzoru na prawdopodobieństwo całkowite i drzewa stochastycznego
  • 10 przykładów na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
  • schemat Bernoulliego - omówienie
  • 6 przykładów na schemat Bernoulliego

Tagi Lekcji: prawdopodobienstwol4
Wróć do: Kurs Prawdopodobieństwo