Lekcja 5 – Analiza współzależności

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji omawiam tematy współzależności, niezależności, korelacji itp. cech.

Spis treści

 

  • możliwe rodzaje zależności między cechami (funkcyjna, stochastyczna, korelacyjna)
  • analiza korelacyjna na tablicy korelacji
  • zadanie na test niezależności chi-kwadrat
  • zadanie na współczynnik Czuprowa
  • zadanie na wskaźniki Pearsona
  • zadanie na współczynnik korelacji liniowej Pearsona

Tagi Lekcji: statystykal5
Wróć do: Kurs Statystyka