Lekcja 5 – Płaszczyzny i proste

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Ta Lekcja poświęcona jest zadaniom, w których jednocześnie występują i płaszczyzny i proste.

Spis treści

  • zadanie na kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną
  • zadanie na rzut prostej na płaszczyznę
  • zadanie na wyznaczanie płaszczyzny przechodzącej przez proste przecinające się
  • zadanie na rzut punktu na płaszczyznę
  • zadanie na rzut punktu na prostą
  • 4 inne zadania na znajdywanie równania płaszczyzny

Tagi Lekcji: analitycznal5
Wróć do: Kurs Geometria Analityczna