Lekcja 5 – Zmienne losowe dyskretne („skokowe”)

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji wprowadzam kolejne pojęcie, po "zwykłym" prawdopodobieństwie - zmienną losową. Zaczynam od dyskretnych ("skokowych") i różnych rozkładów - Bernoulliego, Poissona, hipergeometrycznego...

Pokażę Ci, jak sprowadzić każde zadanie z badania dyskretnych zmiennych losowych do prostego wklepywania danych w kalkulator.

Spis treści

 

  • zmienne losowe - definicja, omówienie
  • różnica pomiędzy zmiennymi losowymi dyskretnymi (skokowymi) a ciągłymi
  • parametry funkcyjne zmiennych losowych dyskretnych: rozkład i dystrybuanta
  • 3 przykłady na rozkład i dystrybuantę
  • parametry liczbowe zmiennych losowych dyskretnych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji

Tagi Lekcji: prawdopodobienstwol5
Wróć do: Kurs Prawdopodobieństwo