Lekcja 6 – Równania wielomianowe. Równania kwadratowe.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona równaniom wielomianowym z liczbami zespolonymi. Zaczynam od "zwyczajnych" równań kwadratowych, z deltą itd.

Przekonasz się, że wielomiany zespolone to tylko jeden malutki kroczek więcej w porównaniu do szkoły średniej.

Spis treści

  • pojęcie zespolonego równania wielomianowego
  • 2 przykłady na rozwiązywanie równań wielomianowych drugiego stopnia (trójmianów kwadratowych) przy użyciu współczynnika delta (znanego ze szkoły średniej)
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego trzeciego stopnia rozkładem wielomianu na czynniki
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy schematu Hornera
  • przykład na rozwiązanie równania wielomianowego przy pomocy obliczania pierwiastków

Tagi Lekcji: zespolonel6
Wróć do: Kurs Liczby Zespolone