Lekcja 6 – Zastosowania całki oznaczonej – krzywe w postaci biegunowej

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję zastosowania całek na jeszcze innej postaci krzywej - postaci biegunowej.

Zaczynam oczywiście od tego , jak narysować wykres takiej krzywej.

Spis treści

  • rysowanie krzywej w postaci biegunowej
  • 4 przykłady na zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej
  • wyznaczanie granic całkowania bez rysowania wykresu
  • obliczanie pól obszaru wymagające przejścia na postać biegunową

Tagi Lekcji: oznaczonel6
Wróć do: Kurs Całki Oznaczone, Niewłaściwe i Zastosowania Całek