Lekcja 6 – Zmienne losowe ciągłe

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Kolejna Lekcja o zmiennych losowych poświęcona jest zmiennym losowym ciągłym.

Jak się przekonasz, wymagają one zupełnie innego podejścia, niż dyskretne.

Przykładowym rozkładem ciągłym jest obowiązkowy rozkład normalny - nauczę Cię prosto i bezboleśnie radzić sobie z tablicami rozkładu normalnego.

Spis treści

 

  • funkcja gęstości prawdopodobieństwa i jej wykres
  • dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej
  • parametry liczbowe zmiennych losowych ciągłych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji
  • 3 przykłady na badanie ciągłej zmiennej losowej
  • rozkład normalny - wprowadzenie
  • sposób korzystania z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego
  • standaryzacja rozkładu normalnego
  • 3 przykłady na rozkład normalny
  • przykład na rozkład jednostajny
  • przykład na rozkład wykładniczy

Tagi Lekcji: prawdopodobienstwol6
Wróć do: Kurs Prawdopodobieństwo