Lekcja 7 – Analiza dynamiki zjawisk

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Lekcja poświęcona analizie zjawisk zmieniających się w czasie, tzw. "dynamicznych".

Spis treści

 

  • wprowadzenie do szeregów dynamicznych (przyrosty, indeksy, średnia chronologiczna, średnie tempo zmian)
  • zadanie na podstawowe charakterystyki szeregów dynamicznych
  • 5 zadań na przeliczanie indeksów
  • 3 zadania na indeksy cen, ilości i wartości
  • zadanie na średnie ruchome w badaniu trendu
  • 2 zadania na wyznaczanie linii trendu

 

Tagi Lekcji: statystykal8
Wróć do: Kurs Statystyka