Lekcja 7 – Całki trygonometryczne

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję różne metody rozwiązywania całek z funkcjami trygonometrycznymi.

Spis treści

  • 14 przykładów z różnymi sposobami rozwiązania całki z funkcjami trygonometrycznymi w funkcji podcałkowej
  • całki z iloczynów funkcji sin/cos liczonych z wielomianów 1-go stopnia
  • całki z funkcji trygonometrycznych podniesionych do nieparzystych potęg
  • całki z funkcji trygonometrycznych podniesionych do parzystych potęg
  • podstawienie uniwersalne

Tagi Lekcji: nieoznaczonel7
Wróć do: Kurs Całki Nieoznaczone