Lekcja 7 – Dwuwymiarowe zmienne losowe

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Kolejny rodzaj zmiennych losowych to zmienne "dwuwymiarowe", czyli właściwe funkcje dwóch zmiennych. Na tej Lekcji omawiam zarówno przypadek dyskretny, jak i ciągły.

Spis treści

 

  • wprowadzenie do dwuwymiarowych zmiennych losowych
  • charakterystki dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej (rozkład, rozkłady brzegowe i warunkowe, wartości oczekiwane, wariancje, kowariencja, współczynnik korelacji)
  • niezależność zmiennych losowych
  • 2 przykłady na badanie dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej
  • charakterystki dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej (funkcja gęstości, rozkłady brzegowe i warunkowe, wartości oczekiwane, wariancje, kowariencja, współczynnik korelacji)
  • 2 przykłady na badanie dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej

Tagi Lekcji: prawdopodobienstwol7
Wróć do: Kurs Prawdopodobieństwo