Lekcja 7 – Płaszczyzna zespolona. Nierówności.

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję, jaka jest interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jak zaznaczać na płaszczyźnie liczby zespolone i obszary. Jest to konieczne najczęściej przy rozwiązywaniu nierówności z liczbami zespolonymi.

Spis treści

  • przedstawienie na płaszczyźnie liczby zespolonej w postaci kartezjańskiej i trygonometrycznej
  • 7 przykładów różnych obszarów na płaszczyźnie zespolonej z wykorzystaniem sprzężeń, modułów i podstawowych działań na liczbach zespolonych

Tagi Lekcji: zespolonel7
Wróć do: Kurs Liczby Zespolone