Lekcja 8 – Największe i najmniejsze wartości funkcji (ekstrema globalne)

Please sign up for the kurs before starting the lesson.

Na tej Lekcji pokazuję, jak liczyć ekstrema globalne funkcji dwóch zmiennych, zwane też inaczej: najmniejszymi i największymi wartościami.

Spis treści

  • różnica pomiędzy ekstremami lokalnymi a globalnymi
  • schemat na obliczanie najmniejszej i największej wartości funkcji
  • 3 przykłady na obliczanie najmniejszej i największej wartości funkcji na prostokącie, trójkącie i okręgu

Tagi Lekcji: fwieluzmiennychl8
Wróć do: Kurs Funkcje Wielu Zmiennych