Wakacyjna promocja! Wszystkie produkty -25% po założeniu darmowego konta.

RODO: Klauzule zgody i klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celach dostarczenia lub sprzedaży usług edukacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian
Karczyński ul. Piaskowa 101 lok. 4, 72-010 Police,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży usług edukacyjnych tj.
Kursów i abonamentu Forum – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych tj 6 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie
Pani/Pana zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
5) Prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie
na formularzu dostępnym na stronie internetowej Administratora,
6) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po
pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy

2. Klauzula informacyjna: przetwarzanie danych osobowych w celach własnej bazy marketingowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian
Karczyński ul. Piaskowa 101 lok. 4, 72-010 Police,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą we własnych celach marketingowych na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem tj. Obsługa IT
i obsługa hostingu poczty elektronicznej Administratora, w zakesie niezbędnym do realizacji umowy
zawartej z Administratorem,
5)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody
oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania,
6) Prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie
na formularzu dostępnym na stronie internetowej Administratora,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po
pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne,


Dołączone dokumenty:

Formularz wniosku o udostępnienie danych osobowych (wzór)