fbpx

Regulamin eTrapez

Dzień dobry!

Nazywam się Krystian Karczyński i jestem producentem treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://etrapez.pl . Jest mi bardzo miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:

eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning
Krystian Karczyński
ul. Piaskowa 101 lok. 4, 72-010 Police
NIP: 851-255-28-82, REGON: 812724471

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, wystawiam faktury VAT.

Poniżej znajdziesz Regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umów, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kkarczynski@etrapez.pl .

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Krystian

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://etrapez.pl/regulamin/,
4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://etrapez.pl ,
5. Sprzedawca – Krystian Karczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyński”, ul. Piaskowa 101 lok. 4, 72-010 Police, NIP: 851-255-28-82, REGON: 812724471 ,
6. Kurs – treści cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę, pogrupowane tematycznie i przeznaczone do ściągnięcia na twardy dysk Kupującego,
7. Kurs Online – treści cyfrowe sprzedawane przez Sprzedawcę, pogrupowane tematycznie i dostępne dla Kupującego przez Internet i przeglądarkę internetową.
8. Certyfikat – plik PDF, z podanym na nim imieniem i nazwiskiem użytkownika oraz nazwą ukończonego Kursu.
9. Ukończenie Kursu – zaliczenie Testu jednokrotnego wyboru do każdej z Lekcji z Kursu Online, poprzez udzielenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu (złożenia zamówienia) za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z treści cyfrowych lub usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu (tylko na początku, do ściągnięcia treści cyfrowej na twardy dysk),

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa (tylko na początku, do ściągnięcia treści cyfrowej na twardy dysk),

– standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

– standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer).

5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych lub usług wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej lub usługi w Sklepie.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie, za wyjątkiem zakupu Kursów Online, w przypadku których posiadanie takiego konta jest niezbędne do realizacji usługi.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Ponadto, jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługi polegające na udostępnieniu dodatkowych treści cyfrowych, polegających na dostępie do zakupionych Kursów Online, a także innych darmowych materiałów.

5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera następuje poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub formularza rejestracji konta. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

7. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@etrapez.pl . W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w szczególności komunikat o błędzie. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie i jest na nie zalogowany podczas składania zamówienia. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

§ 6
Płatność

1. Opcje płatności dostępne w Sklepie to płatność elektroniczna (także BLIK) oraz przelew na konto bankowe.

Mastercard and Visa

2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayNow oraz PayPal. Przy wyborze “PayNow” jako bramki płatności, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Po zakończeniu transakcji, Sprzedawca przesyła Kupującemu fakturę VAT drogą elektroniczną, na maila wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia. Akceptacja przez Kupującego takiej formy otrzymania faktury jest warunkiem niezbędnym dokonania przez niego zakupu. Za prawdziwość i kompletność danych do faktury VAT odpowiada Kupujący, jak również za prawidłowość adresu email, na który przesłana będzie faktura.

§ 7
Wykonanie umowy

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

2. W przypadku zamówienia Kursów, Kupujący otrzymuje na maila, o którym mowa w ust. 1 powyżej linki do ściągnięcia treści cyfrowych na swój twardy dysk.

3. W przypadku Kursów Online dla Kupującego musi zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej eTrapez Online, a dane dostępowe zostają przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.

4. W przypadku Kursów, Kupujący zobowiązany jest:

– pobrać treści cyfrowe na twardy dysk swojego komputera, klikając maksymalnie 20 razy w każdy z udostępnionych przez Sprzedającego linków do pobrania,

– pobrać wszystkie treści cyfrowe na twardy dysk swojego komputera w ciągu maksymalnie 365 dni od realizacji zamówienia,

– nie udostępniać linków do pobrania Kursów jakimkolwiek osobom trzecim,

– nie rozpowszechniać Kursów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5. W przypadku Kursów Online, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

– korzystać z platformy w sposób nie zakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

– nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

– nie rozpowszechniać Kursów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W razie korzystania Kursów w sposób sprzeczny z ust. 4 i 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do odpowiednio: Kursów i Kursów Online.

§ 8
Certyfikaty

1. Po ukończeniu Kursu Online użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia Kursu.

2. Certyfikat jest plikiem PDF, z podanym na nim imieniem i nazwiskiem użytkownika oraz nazwą Kursu. Można go ściągnąć ze strony etrapez.pl, albo klikając na link w mailu z powiadomieniem o otrzymaniu certyfikatu.

3. Przez “ukończenie Kursu” rozumie się zaliczenie Testu jednokrotnego wyboru do każdej z Lekcji, poprzez udzielenie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

§ 9
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną (emailem).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem:

Formularz odstąpienia od umowy

jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
30-dniowa Gwarancja Satysfakcji

1. Niezależnie od prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, opisanego wyżej w § 8, Sprzedający udziela Kupującym tzw. “30-dniowej Gwarancji Satysfakcji”, zwanej dalej Gwarancją, polegającej na możliwości rezygnacji przez Kupującego z zakupu wybranych treści cyfrowych.

2. Kupujący nie jest zobowiązany do podania przyczyny rezygnacji.

3. Gwarancją są objęte wyłącznie Kursy i Kursy Online.

4. Aby skorzystać z Gwarancji, Kupujący zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji Sprzedającego w okresie 30 dni od zawarcia umowy, poprzez email lub list polecony.

5. Gwarancja jest udzielana tylko Kupującym, którzy zawarli ze Sprzedającym umowę po raz pierwszy.

6. W przypadku skorzystania przez Kupującego z “30-dniowej Gwarancji Satysfakcji”, Sprzedający zwraca kupującemu wszystkie otrzymane płatności po wysłaniu Kupującemu drogą mailową odpowiedniej korekty faktury VAT i po akceptacji przez Kupującego tej korekty, a także mailowym potwierdzeniu jej otrzymania. Termin zwrotu nie może przekroczyć 14 dni od wysłania przez Kupującego na maila potwierdzenia akceptacji korekty.

§ 11
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem:

Formularz reklamacyjny (Word)

jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

– rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– obsługa reklamacji, gwarancji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– względy bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed atakami hackerskimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego, administrator serwera, dostawca kopii zapasowych przechowywanych “w chmurze”, operator komórkowy, operatorzy płatności i pozostali wykonawcy, którzy mogą otrzymać tymczasowy dostęp do danych.

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

Polityka prywatności

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej:
https://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.01.2021.

5. Począwszy od 25.01.2021, wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

21.05.2014

31.07.2014 Dodałem paragraf §12, informujący o pobieraniu automatycznie abonamentu w przypadku wybrania jako opcji płatności serwisu PayPal.

06.10.2016 Ogólna integracja Regulaminu Abonamentu Akademii eTrapez i Kursów eTrapez. Dodałem kilka paragrafów o sprzedaży Kursów eTrapez.

24.02.2020 Zmiana adresu firmy eTrapez.

26.01.2021 Całkowita zmiana Regulaminu. Archiwalna, poprzednia wersja Regulaminu.
28.04.2021 Uzupełnienie informacji płatnościach kartami w § 7. Archiwalna, poprzednia wersja Regulaminu.
19.05.2021 Zmieniłem operatorów płatności, dodałem operatorów płatności do odbiorców danych osobowych Archiwalna, poprzednia wersja Regulaminu
27.10.2021 W związku z wycofaniem abonamentu Forum ze sprzedaży, wycofałem zapisy o Forum Archiwalna, poprzednia wersja Regulaminu
07.05.2022 Dodałem zapisy związane z certyfikatami Archiwalna, poprzednia wersja Regulaminu