Regulamin Akademii eTrapez

Czym jest Akademia eTrapez?

§ 1.

Akademia eTrapez jest platformą internetową założoną oraz prowadzoną przez firmę eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian Karczyński z siedzibą w: 72-010 Police, ul. Piaskowa 101 lok. 4, NIP: 851-255-28-82, REGON: 812724471.

§ 2.

Firma eTrapez wystawia faktury VAT.

§ 3.

Akademia eTrapez jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych materiałów matematycznych (zwanych dalej „materiałami”), a zamawiający do darmowej rejestracji, lub zapłaty wynagrodzenia, w zależności od rodzaju materiału.

Zasady dotyczące materiałów udostępnianych za darmo, po rejestracji

§ 4.

Część materiałów dostępnych na Akademii eTrapez udostępniana jest użytkownikom nieodpłatnie, ale wymagana jest rejestracja konta na Akademii eTrapez. Wykaz tych materiałów dostępny jest na stronie: https://akademia.etrapez.pl/category/darmowe/.

§ 5.

Rejestracja konta na Akademii obejmuje udostępnienie swojego adresu email.

§ 6.

Dostęp do materiałów, o których mowa w §4 , użytkownik uzyskuje, logując się na swoje zarejestrowane konto na Akademii. Może z nich korzystać przez Internet w trybie online, albo ściągnąć na swój twardy dysk w komputerze i korzystać z nich bez dostępu do Internetu.

§7.

Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim materiałów nieodpłatnych materiałów, o których mowa w §4. Stanowią one własność chronioną prawem autorskim.

§ 8.

Dostęp do materiałów, o których mowa w §4 , jest bezterminowy.

Zasady dotyczące materiałów udostępnianych odpłatnie

§ 9.

Materiały Akademii, które nie są darmowe, dzielą się na dwie grupy:

 • Tzw. „Kursy eTrapez”, ściągane przez zamawiającego na dysk twardy, płatne jednorazowo i dostępne bezterminowo. Ich wykaz znaleźć można na stronie: https://etrapez.pl/kursy/ (z wyjątkiem produktu „Abonament Akademii eTrapez”, o którym mowa w następnym zdaniu)
 • Materiały dostępne w ramach „Abonamentu Akademii eTrapez”, płatne i dostępne w ramach miesięcznego abonamentu. Ich wykaz można znaleźć na stronie: https://akademia.etrapez.pl/wybor-kursu/

Zasady dotyczące materiałów udostępnianych w ramach „Kursów eTrapez”

§ 10.

Serwis eTrapez jako przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia wiedzy w postaci multimedialnych prezentacji matematycznych zwanych Kursami, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Pojedynczy Kurs składa się z Lekcji, a każda Lekcja z prezentacji video, Zadania Domowego (część testowa i zadania do rozwiązania) i Rozwiązania Zadania Domowego. Do Kursu mogą być też dołączone wzory i schematy.

§ 11.

Dostęp do Kursu można uzyskać poprzez ściągnięcia materiałów Kursu na twardy dysk z Internetu.

§ 12.

Po dokonaniu zakupu na stronie użytkownik zobowiązuje się do dokonania stosownej opłaty. Akademia eTrapez przewiduje różne sposoby dokonywania płatności. Są to:

 1. Zapłata za pośrednictwem serwisu PayPal
 2. Samodzielna opłata przelewem na konto
 3. Wpłata na konto za pośrednictwem serwisu PayU

Zasady dotyczące materiałów udostępnianych, w ramach miesięcznego „Abonamentu Akademii eTrapez”

§ 14.

Dostęp do materiałów Akademii eTrapez w ramach miesięcznego abonamentu, wymaga:

 • rejestracji konta na Akademii eTrapez (zgodnie z podanymi wcześniej zasadami §4 – §9)
 • opłacenia miesięcznego abonamentu

§ 15.

Abonament opłacić można poprzez:

 1. zwykły przelew bankowy lub pocztowy, na wskazany przez Akademia eTrapez numer rachunku
 2. za pośrednictwem seriwsu PayPal
 3. za pośrednictwem serwisu PayU

Abonament płatny jest z góry, co miesiąc, z terminem płatności do tego samego dnia miesiąca, w którym została dokonana pierwsza płatność. Jeżeli pierwsza płatność abonamentu została zaksięgowana przeze Akademię eTrapez 17 kwietnia, kolejne terminy płatności to 17 maja, 17 czerwca, itd. Wysokość abonamentu podaje Akademia eTrapez na stronie internetowej.

§ 16.

W przypadku płatności przy pomocy z PayPal (opcja płatności 2. z §17), należność pobierana jest automatycznie, co miesiąc, z konta Użytkownika w serwisie PayPal.

§ 17.

Nie opłacanie przez Użytkownika abonamentu w terminie powoduje utratę jego dostępu do materiałów płatnych. Użytkownik może później zacząć z powrotem opłacać abonament w dowolnym momencie, uzyskując ponownie dostęp.

§ 18.

Akademia eTrapez nie wymaga od Użytkownika żadnych innych form rozwiązania umowy, poza brakiem opłacenia abonamentu.

§ 19.

Użytkownik, który opłacił abonament za dany miesiąc i uzyskał dostęp do materiałów, nie może żądać zwrotu tej kwoty.

Ogólne zasady dotyczące materiałów udostępnianych odpłatnie

§ 20.

Po zakończeniu transakcji (dokonaniu przez Zamawiającego opłaty i wysłaniu danych dostępu), firma eTrapez przesyła Zamawiającemu fakturę VAT drogą elektroniczną, na maila wskazanego przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Akceptacja przez Zamawiającego takiej formy otrzymania faktury jest warunkiem niezbędnym dokonania przez niego zakupu. Za prawdziwość i kompletność danych do faktury VAT odpowiada Zamawiający, jak również za prawidłowość adresu email, na który przesłana będzie faktura.

Ogólne zasady dotyczące kont na Akademii eTrapez, zarówno darmowych, jak i odpłatnych

§ 21.

Konto na Akademii eTrapez udostępniane jest na zasadzie 1 konto = 1 osoba. Użytkownik zobowiązany jest do pilnowania swoich danych dostępu (adresu email i hasła) i nie udostępniana ich innym osobom. Jakiekolwiek udostępnienie tych danych, czy „użyczenie” swojego konta na Akademii osobom trzecim stanowi złamanie Regulaminu Akademii eTrapez.

§ 22.

Użytkownik może w dowolnej chwili skasować Swoje konto na Akademii eTrapez, na stronie ustawień swojego konta, lub powiadamiając o tym mailem. Akademia eTrapez nie zwraca w tym przypadku żadnych należności, ani opłat wniesionych wcześniej przez Użytkownika.

Ogólne zasady dotyczące materiałów darmowych i odpłatnych na Akademii eTrapez

§ 23.

Akademia eTrapez nie sprawdza udostępnionych Zadań Domowych, nie wystawia ocen sprawdzających poziom wiedzy oraz nie obserwuje postępów w nauce.

§ 24.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane na Akademii eTrapez stanowią własność chronioną prawem autorskim, dlatego zabrania się ich udostępniania osobom trzecim. Akademia eTrapez zezwala Użytkownikom na ściąganie materiałów na twardy dysk komputera, jeżeli jest to technicznie możliwe, ale tylko do użytku własnego, nie można udostępniać ich innym.

§ 25.

Akademia eTrapez zastrzega sobie prawo do drobnych błędów rachunkowych, językowych i pisarskich w zawartości materiałów, nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji w nich zawartych oraz nie gwarantuje efektywności materiałów.

§ 26.

Akademia eTrapez nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na Akademii.

§ 27.

Akademia eTrapez uczestniczy w Programach Partnerskich. Na swoim blogu firma eTrapez umieszcza linki do stron zewnętrznych. Niektóre z tych linków, opisane jako w sposób wyraźny jako „link partnerski” są tzw. „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeżeli klikający na link użytkownik zakupi na stronie zewnętrznej produkt, lub usługę, na określonych zasadach, Akademia eTrapez otrzymuje również z tego tytułu prowizję pieniężną.

Zasady dotyczące Forum Akademii eTrapez

§ 28.

Forum Akademii eTrapez przeznaczone jest do dyskusji o materiałach zawartych na Akademii.

§ 29.

Forum nie jest anonimowe, użytkownicy podpisani są na nim swoim imieniem i nazwiskiem. Dane te widoczne są tylko dla osób, posiadających opłacony abonament Akademii eTrapez.

§ 30.

Akademia eTrapez w żaden sposób nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika na Forum, ani jej poprawności.

§ 31.

Warunkiem jakiegokolwiek dostępu do Forum przez Użytkownika jest opłacenie abonamentu Akademii eTrapez, dotyczy to także dyskusji i wątków, które rozpoczęte zostały w czasie, gdy Użytkownik posiadał abonament.

§ 32.

Użytkownik zgadza się na to, aby opublikowane przez niego treści na Forum (i jego imię i nazwisko) były widoczne dla wszystkich abonentów Akademii eTrapez, także wtedy, gdy sam przestanie korzystać z Forum np. przestając płacić abonament. Użytkownik nie może domagać się skasowania w jakikolwiek sposób opublikowanych przez siebie treści na Forum.

§ 33.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowywania tzw. „dobrych obyczajów” na Forum Akademii, w szczególności:

 • nie obrażania kogokolwiek na Forum
 • nie używania wulgaryzmów
 • nie łamania prawa
 • nie korzystania z Forum do: „ściągania” na sprawdzianach wiedzy na Uczelni, innych form oszukiwania wykładowców, ujawniania poufnych informacji (treści zadań) itp.

Użytkownik zobowiązuje się do życzliwości i grzeczności w stosunku do innych Użytkowników na Forum. Użytkownicy łamiący te zasady będą mieli zablokowany dostęp do Forum, lub nawet kasowane konta na Akademii.

§ 34.

Akademia eTrapez zastrzega sobie prawo do dowolnej edycji (w tym całkowitego skasowania) dowolnych treści publikowanych na Forum (w tym treści publikowanych przez Użytkowników).

Zasady końcowe

§ 35.

Jakiekolwiek naruszenia powyższego Regulaminu przez Użytkownika spowodują skasowaniem jego konta na Akademii.

§ 36.

Akademia eTrapez nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością jej używania.

§ 37.

Akademia eTrapez wykorzystuje ciasteczka, które służą między innymi identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe przeglądających stronę internetową Akademii eTrapez.

§ 38.

Akademia eTrapez nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.

21.05.2014

31.07.2014 Dodałem paragraf §12, informujący o pobieraniu automatycznie abonamentu w przypadku wybrania jako opcji płatności serwisu PayPal.

06.10.2016 Ogólna integracja Regulaminu Abonamentu Akademii eTrapez i Kursów eTrapez. Dodałem kilka paragrafów o sprzedaży Kursów eTrapez.

24.02.2020 Zmiana adresu firmy eTrapez.