Lekcja 3 – Płaszczyzny

Length: 60 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję zadania związane z płaszczyznami w geometrii analitycznej. Zaczynam od podstawowych przykładów na wyznaczenia równania płaszczyzny. Dowiesz się tutaj, jak szybko i prosto przejść z zadań na płaszczyzny do zadań na wektory, które już umiesz z poprzednich Lekcji. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wprowadzenie pojęcia płaszczyzny i wzoru na płaszczyznę</li> <li>6 zadań na wyznaczanie równania płaszczyzny</li> <li>zadanie na równoległość płaszczyzn</li> <li>zadanie na prostopadłość płaszczyzn</li> <li>zadanie na kąt pomiędzy płaszczyznami</li> <li>2 inne zadania na płaszczyzny</li> <li>3 zadania na odległość punktu od płaszczyzny i płaszczyzn od siebie</li> <li>zadanie na równanie odcinkowe płaszczyzny</li> </ul>