Lekcja 5 – Płaszczyzny i proste

Length: 37 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Ta Lekcja poświęcona jest zadaniom, w których jednocześnie występują i płaszczyzny i proste. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>zadanie na kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną</li> <li>zadanie na rzut prostej na płaszczyznę</li> <li>zadanie na wyznaczanie płaszczyzny przechodzącej przez proste przecinające się</li> <li>zadanie na rzut punktu na płaszczyznę</li> <li>zadanie na rzut punktu na prostą</li> <li>4 inne zadania na znajdywanie równania płaszczyzny</li> </ul>