Lekcja 1 – Pochodne cząstkowe.

Length: 90 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji uczymy się liczyć pochodne cząstkowe, korzystając ze schematów i wzorów na "zwykłe", znane już nam pochodne. Na końcu pokazuję, jak wykazać prawdziwość równania z pochodnymi cząstkowymi. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wprowadzenie do pojęcia funkcji wielu zmiennych i do jej pochodnych cząstkowych</li> <li>pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji dwóch zmiennych liczone z wykorzystaniem podstawowych wzorów na pochodne (6 przykładów)</li> <li>pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji trzech zmiennych liczone z wykorzystaniem podstawowych wzorów na pochodne (1 przykład)</li> <li>pochodne cząstkowe drugiego rzędu (5 przykładów)</li> <li>sprawdzanie i wykazywanie prawdziwości równania (tego, że funkcja spełnia równanie) – 2 przykłady</li> </ul> </div>