Lekcja 10 (uzupełniająca) – Granice funkcji wielu zmiennych

Length: 140 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję, jak oblicza się granice funkcji wielu zmiennych. Niestety, nie jest to tylko proste rozszerzenie metod ze "zwykłych" granic jednej zmiennej. Wymaga zastosowania wielu zupełnie nowych metod i podejść. Omawiam również różne przykłady z granic iterowanych i ciągłości funkcji. <h3>Spis treści</h3> <h4>Częśc 1 - granice funkcji dwóch zmiennych</h4> <ul> <li>podział na granice podwójne i granice iterowane</li> <li>4 przykłady na zastosowanie znanych metod z granic funkcji jednej zmiennej</li> <li>17 przykładów na granice funkcji dwóch zmiennych, bądź wykazywanie, że ta granica nie istnieje</li> </ul> <h4>Częśc 2 - granice iterowane</h4> <ul> <li>przypomnienie różnic między granicami iterowanymi, a podwójnymi</li> <li>2 przykłady na granice iterowane</li> <li>2 przykłady na granice iterowane i podwójne</li> </ul> <h4>Częśc 3 - granice funkcji trzech zmiennych</h4> <ul> <li>2 proste przykłady na zastosowanie metod z granic funkcji jednej zmiennej</li> <li>2 przykłady granice funkcji trzech zmiennych</li> </ul> <h4>Częśc 4 - ciągłość funkcji wielu zmiennych</h4> <ul> <li>warunek ciągłości funkcji wielu zmiennych</li> <li>3 przykłady na ciągłość funkcji</li> </ul>