Lekcja 2 – Ekstremum (lokalne) funkcji wielu zmiennych

Length: 107 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji omawiam najbardziej popularny typ zadań z funkcji wielu zmiennych - obliczanie ekstremów lokalnych. Pokazuję mój schemat "krok po kroku" na obliczanie takich ekstremów. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wprowadzenie do pojęcia ekstremum funkcji kilku zmiennych (wykresy)</li> <li>schemat obliczania ekstremum funkcji dwóch zmiennych</li> <li>2 proste przykłady ekstremum funkcji dwóch zmiennych (z liczbami jako pochodnymi cząstkowymi drugiego rzędu)</li> <li>3 trudniejsze przykłady ekstremum funkcji dwóch zmiennych</li> <li>schemat obliczania ekstremum funkcji wielu zmiennych hesjanem</li> <li>przykład na obliczanie ekstremum funkcji dwóch zmiennych hesjanem</li> <li>3 przykłady na obliczanie ekstremum funkcji trzech zmiennych (w tym przykład z koniecznością uwzględnienia dziedziny)</li> </ul> </div>