Lekcja 2 – Wyznaczniki

Length: 40 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona wyznacznikom macierzy. 11 policzonych wyznaczników, uniwersalna metoda na obliczenie wyznacznika dowolnego stopnia pokazana na 4 i 5-tym stopniu. Pokazuję na niej, jak “wyzerować” odpowiedni wiersz, lub kolumnę, co radykalnie skraca i <strong>upraszcza </strong>np. obliczanie wyznaczników rzędów wyższych od 3. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>pojęcie wyznacznika</li> <li>stopień wyznacznika</li> <li>wykonalność obliczania wyznacznika</li> <li>liczenie wyznacznika stopnia 1</li> <li>liczenie wyznacznika stopnia 2</li> <li>liczenie wyznacznika stopnia 3</li> <li>metoda liczenia wyznaczników stopnia 4 i większych (rozwinięcie Laplace’a)</li> <li>liczenie wyznacznika stopnia 4</li> <li>liczenie wyznacznika stopnia 5</li> </ul>