Lekcja 5 – Rząd macierzy

Length: 32 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja video, poświęcona rzędom macierzy i ich związkowi z liniową zależnością macierzy. W jednym z przykładów pokazuję, jak sprawdzić niezależność liniową wektorów za pomocą rzędu macierzy. Pokażę Ci zalecaną przeze mnie metodą na obliczanie rzędów i zobaczysz, dlaczego obliczanie rzędów macierzy przez “zerowanie” wiersza lub kolumny ma wielką <strong>przewagę</strong> nad uciążliwym szukaniem proporcjonalnych wierszy i kolumn. Zobaczysz, co mają wspólnego macierze i wektory i co to właściwie daje. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>definicja wektora (wektor jako macierz)</li> <li>definicja liniowej niezależności wektorów</li> <li>definicja rzędu macierzy (jako liczby liniowo niezależnych wierszy/kolumn)</li> <li>reguły obliczania rzędu macierzy, kilka przykładów</li> <li>sprawdzanie liniowej niezależności wektorów</li> </ul>