Lekcja 6 – Układy Cramera

Length: 22 minutesAuthor: Krystian Karczyński

<div> W tej lekcji omawiam metodę Cramera rozwiązywania układów równań liniowych - kiedy można ją stosować i wzory Cramera. Na początku także kilka uwag wstępnych do układów równań liniowych. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>pojęcie układu równań liniowych</li> <li>definicja układu równań liniowych Cramera</li> <li>warunki stosowalności metody Cramera</li> <li>metoda Cramera na przykładach</li> </ul> </div>