Lekcja 8 – Metoda Gaussa

Length: 68 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Metoda Gaussa rozwiązywania układów równań liniowych metodą Gaussa. Omawiam metodą Gaussa na 7 różnych przykładach - w tym układ sprzeczny i nieoznaczony. Dowiesz się z tej Lekcji, dlaczego metoda Gaussa jest <strong>najlepszą</strong> metodą obliczania układów równań liniowych. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>warunki stosowalności metody Gaussa (jej uniwersalność)</li> <li>pojęcie macierzy schodkowej</li> <li>7 przykładów zastosowań metody Gaussa w układach oznaczonych (z 1 rozwiązaniem), nieoznaczonych (nieskończenie wiele rozwiązań), sprzecznych (brak rozwiązań)</li> </ul>