Lekcja 3 – Całkowanie przez części

Length: 47 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji tłumaczę drugą podstawową metodę całkowania - całkowanie "przez części". Pokazuję, jakie są dwie <strong>praktyczne </strong>reguły odnośnie oznaczania funkcji w całkowaniu przez części. Oraz w jakim sensie całkowanie przez części jest trudniejsze od całkowania przez podstawienie, a w jakim łatwiejsze. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>ogólna istota metody przez całkowania przez części</li> <li>sposób postępowania przy zastosowaniu metody obliczania całek przez części</li> <li>różnice między metodami całkowania – przez części i przez podstawienie</li> <li>12 przykładów na całki o zróżnicowanym stopniu trudności</li> <li>całki wymagające oznaczenia 1 jako jednego z czynników funkcji podcałkowej</li> <li>całki “rekurencyjne”</li> </ul> </div>