Lekcja 5 – Całki wymierne

Length: 103 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji pokazuję jak rozwiązywać całki wymierne przy pomocy - dobra wiadomość - schematu. Pokażę Ci, jak <strong>każdą</strong> (no dobra, prawi każdą) całkę wymierną można dopasować do tego schematu. Dobre opanowanie tych całek bardzo ułatwi Ci naukę później, dlatego jest ona bardzo ważna. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>Schemat Rozwiązywania Całek Wymiernych</li> <li>11 przykładów na całki o różnych stopniach wielomianów w liczniku i mianowniku</li> <li>rozkład na ułamki proste</li> <li>całki wymierne wymagające dzielenia wielomianów</li> </ul> </div>