Lekcja 6 – Całki z pierwiastkami

Length: 56 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję Ci, jak radzić sobie z kilkoma typami całek z pierwiastkami. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>9 przykładów z różnymi sposobami rozwiązania całki z pierwiastkiem w funkcji podcałkowej</li> <li>całki z pierwiastkiem z trójmianu kwadratowego w mianowniku</li> <li>metoda współczynników nieoznaczonych</li> <li>całki wymagające podstawienia t za pierwiastek odpowiedniego stopnia z wielomianu 1-go stopnia</li> </ul> </div>