Lekcja 5 – Zastosowania całki oznaczonej – krzywe w postaci parametrycznej

Length: 36 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję, co to jest postać parametryczna funkcji, a zwłaszcza - jak narysować jej wykres. Oczywiście potrzebne to jest do wszystkich zastosowań całek właśnie w zadaniach z taką postacią. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>rozróżnianie poszczególnych typów zadań na zastosowanie całek przy pomocy zestawu wzorów – rysowanie krzywej w postaci parametrycznej</li> <li>5 przykładów na zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci parametrycznej</li> </ul> </div>