Lekcja 6 – Zastosowania całki oznaczonej – krzywe w postaci biegunowej

Length: 56 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję zastosowania całek na jeszcze innej postaci krzywej - postaci biegunowej. Zaczynam oczywiście od tego , jak narysować wykres takiej krzywej. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>rysowanie krzywej w postaci biegunowej</li> <li>4 przykłady na zastosowania całek oznaczonych dla krzywych w postaci biegunowej</li> <li>wyznaczanie granic całkowania bez rysowania wykresu</li> <li>obliczanie pól obszaru wymagające przejścia na postać biegunową</li> </ul> </div>