Lekcja 4 – Reguła de L’Hospitala

Length: 59 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji pokazuję bardzo popularną metodę liczenia granic funkcji - regułę de l'Hospitala. Jednym zdaniem - wykorzystujemy pochodne do liczenia granic. Pokazuję, jak <strong>każdy </strong>symbol nieoznaczony przekształcić do postaci, w której można zastosować tą regułę (aczkolwiek nie zawsze doprowadzi to do wyniku). <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>symbole nieoznaczone i ich związek z regułą de L’Hospitala</li> <li>objaśnienie, na czym polega reguła</li> <li>5 przykładów na obliczanie granic regułą de L’Hospitala z symboli nieoznaczonych 0 przez 0 i nieskończoność przez nieskończoność</li> <li>2 przykłady na symbol nieoznaczony nieskończoność minus nieskończoność</li> <li>2 przykłady na symbol nieoznaczony zero razy nieskończoność</li> <li>2 przykłady na potęgowe symbole nieoznaczone</li> </ul> </div>