Lekcja 5 – Dziedzina funkcji

Length: 60 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej wprowadzającej do tematu badania przebiegu zmienności funkcji pokazuję, jak wyznaczać dziedzinę funkcji. Prawidłowe wyznaczenie dziedziny jest krytyczne dla jakiejkolwiek późniejszej analizy - każdy błąd na tym etapi rozłoży wszystko później. Na tej Lekcji pokazuję prosty schemat na ogarnięcie całego chaosu związanego z tym tematem. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wyjaśnienie, czym jest dziedzina funkcji</li> <li>podstawowe założenia do dziedziny funkcji</li> <li>7 przykładów na rysowanie obszaru stanowiącego dziedzinę (z ułamkami, pierwiastkami, logarytmami, arcsin)</li> </ul> </div>