Lekcja 6 – Asymptoty

Length: 98 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję schemat na wyznaczanie asymptot funkcji. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>asymptoty jako zadanie niezależne i jako część całościowego badanie przebiegu zmienności funkcji</li> <li>wyjaśnienie, czym są asymptoty</li> <li>schemat obliczania asymptot funkcji</li> <li>10 przykładów na obliczanie asymptot funkcji z asymptotami pionowymi, poziomymi i ukośnymi (a także ich brakiem), oraz przykłady z wykorzystaniem reguły de L’Hospitala</li> </ul> </div>