Lekcja 7 – Monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji. Najmniejsza i największa wartość funkcji (ekstrema globalne).

Length: 101 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji pokazuję, jak wyznaczać monotoniczność i ekstrema funkcji. Tak samo jak w poprzednich Lekcjach - nie pokazuję Ci tylko kilku przykładów, ale przedstawiam cały, uniwersalny schemat na robienie tego  typu zadań. Na koniec wprowadzam inny typ ekstremów - "ekstrema globalne", czyli inaczej: największe i najmniejsze wartości funkcji. Zobaczysz, jak łatwo odróżnić jedne od drugich. <div> <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>monotoniczność jako zadanie niezależne i jako część całościowego badania przebiegu zmienności funkcji</li> <li>wyjaśnienie, czym są monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji</li> <li>schemat obliczania monotoniczności i ekstremów lokalnych funkcji</li> <li>11 różnych przykładów na obliczanie monotoniczności i ekstremów funkcji</li> <li>schemat wyznaczania największych i najmniejszych wartości funkcji</li> <li>różnica pomiędzy wyznaczaniem ekstremów lokalnych, a wyznaczaniem najmniejszej i największej wartości funkcji</li> <li>dwa przykłady na wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji</li> </ul> </div>