Lekcja 3 – Definicja prawdopodobieństwa Kołmogorowa. Prawdopodobieństwa warunkowe i niezależne.

Length: 165 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tym video przedstawiam obecnie używaną definicję prawdopodobieństwa - definicję Kołmogorowa. Przekonasz się z niej, jak <strong>olbrzymie</strong> korzyści daje przedstawienie zdarzeń jako zbiorów - a pozwala na to właśnie ta definicja. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>definicja Kołmogorowa</li> <li>własności prawdopodobieństwa wraz z ich dowodami</li> <li>5 przykładów na prawdopodobieństwa rozumiane jako zbiory</li> <li>wyprowadzenie wzoru na sumę trzech zdarzeń</li> <li>9 przykładów na prawdopodobieństwo warunkowe</li> <li>niezależność parami i zespołowa</li> <li>9 przykładów na prawdopodobieństwa zdarzeń niezależnych</li> </ul> </div>