Lekcja 4 – Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Drzewko stochastyczne. Schemat Bernoulliego.

Length: 102 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona kolejnym tematom związanym z prawdopodobieństwem - wzorowi na prawdopodobieństwo całkowite, Bayesa, "drzewu stochastycznemu"... <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>wzory na prawdopodobieństwo całkowite i Bayesa - omówienie</li> <li>związek wzoru na prawdopodobieństwo całkowite i drzewa stochastycznego</li> <li>10 przykładów na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa</li> <li>schemat Bernoulliego - omówienie</li> <li>6 przykładów na schemat Bernoulliego</li> </ul> </div>