Lekcja 5 – Zmienne losowe dyskretne („skokowe”)

Length: 99 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji wprowadzam kolejne pojęcie, po "zwykłym" prawdopodobieństwie - zmienną losową. Zaczynam od dyskretnych ("skokowych") i różnych rozkładów - Bernoulliego, Poissona, hipergeometrycznego... Pokażę Ci, jak sprowadzić <strong>każde</strong> zadanie z badania dyskretnych zmiennych losowych do prostego wklepywania danych w kalkulator. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>zmienne losowe - definicja, omówienie</li> <li>różnica pomiędzy zmiennymi losowymi dyskretnymi (skokowymi) a ciągłymi</li> <li>parametry funkcyjne zmiennych losowych dyskretnych: rozkład i dystrybuanta</li> <li>3 przykłady na rozkład i dystrybuantę</li> <li>parametry liczbowe zmiennych losowych dyskretnych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji</li> </ul> </div>