Lekcja 6 – Zmienne losowe ciągłe

Length: 111 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Kolejna Lekcja o zmiennych losowych poświęcona jest zmiennym losowym ciągłym. Jak się przekonasz, wymagają one zupełnie innego podejścia, niż dyskretne. Przykładowym rozkładem ciągłym jest obowiązkowy rozkład normalny - nauczę Cię prosto i bezboleśnie radzić sobie z <strong>tablicami rozkładu normalnego.</strong> <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>funkcja gęstości prawdopodobieństwa i jej wykres</li> <li>dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej</li> <li>parametry liczbowe zmiennych losowych ciągłych: wartość oczekiwana, mediana, dominanta (moda), kwantyl, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, momenty zwykłe i centralne, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji</li> <li>3 przykłady na badanie ciągłej zmiennej losowej</li> <li>rozkład normalny - wprowadzenie</li> <li>sposób korzystania z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego</li> <li>standaryzacja rozkładu normalnego</li> <li>3 przykłady na rozkład normalny</li> <li>przykład na rozkład jednostajny</li> <li>przykład na rozkład wykładniczy</li> </ul> </div>