Lekcja 7 – Dwuwymiarowe zmienne losowe

Length: 73 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Kolejny rodzaj zmiennych losowych to zmienne "dwuwymiarowe", czyli właściwe funkcje dwóch zmiennych. Na tej Lekcji omawiam zarówno przypadek dyskretny, jak i ciągły. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>wprowadzenie do dwuwymiarowych zmiennych losowych</li> <li>charakterystki dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej (rozkład, rozkłady brzegowe i warunkowe, wartości oczekiwane, wariancje, kowariencja, współczynnik korelacji)</li> <li>niezależność zmiennych losowych</li> <li>2 przykłady na badanie dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej</li> <li>charakterystki dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej (funkcja gęstości, rozkłady brzegowe i warunkowe, wartości oczekiwane, wariancje, kowariencja, współczynnik korelacji)</li> <li>2 przykłady na badanie dwuwymiarowej zmiennej losowej ciągłej</li> </ul> </div>