Lekcja 1 – Statystyka opisowa

Length: 189 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na jednej Lekcji przedstawiam temat statystyki opisowej, od średniej arytmetycznej do wszechstronnej analizy zbiorowości. Pokazuję, jak sporządzić odpowiednie do zadania tabelki. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>wprowadzenie do statystyki, podział na statystykę opisową i matematyczną</li> <li>wprowadzenie do statystyki opisowej</li> <li>7 zadań na miary średnie (średnie arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, dominantę, medianę, kwantyle)</li> <li>2 zadania na miary rozproszenia (odchylenie stadnardowe, typowy obszar zmienności, empiryczny obszar zmienności, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności klasyczny i pozycyjny)</li> <li>zadanie na miary asymetrii (wskaźnik i współczynnik asymetrii, standaryzowany moment centralny trzeciego rzędu)</li> <li>przykład na współczynnik koncentracji Lorentza</li> <li>przykład na koncentrację liczoną momentem standaryzowanym czwartego rzędu</li> <li>przykład na wszechstronną analizę zbiorowości</li> <li>6 zadań na statystykę opisową (różne)</li> </ul> </div>