Lekcja 2 – Przedziały ufności. Estymacja przedziałowe.

Length: 61 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Tą Lekcją wchodzimy w obszar tzw. statystyki matematycznej, czyli wnioskowania o populacji na podstawie próbki. Pokazuję Ci, jak określać możliwe przedziały różnych parametrów (np. średniej) przy pomocy przedziałów. Przekonasz się, jak, w gruncie rzeczy, <strong>łatwo</strong> konstruuje się przedziały ufności. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>wprowadzenie do wnioskowania statystycznego</li> <li>3 zadania na estymację przedziałową dla średniej (w populacji o rozkładzie normalnym lub nie i małych lub dużych liczebnościach próbki)</li> <li>zadanie na estymację przedziałową dla wariancji</li> <li>zadanie na estymację przedziałową dla odsetka w populacji generalnej</li> <li>3 zadania na minimalną liczebność próby</li> </ul> </div>