Lekcja 5 – Analiza współzależności

Length: 73 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Na tej Lekcji omawiam tematy współzależności, niezależności, korelacji itp. cech. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>możliwe rodzaje zależności między cechami (funkcyjna, stochastyczna, korelacyjna)</li> <li>analiza korelacyjna na tablicy korelacji</li> <li>zadanie na test niezależności chi-kwadrat</li> <li>zadanie na współczynnik Czuprowa</li> <li>zadanie na wskaźniki Pearsona</li> <li>zadanie na współczynnik korelacji liniowej Pearsona</li> </ul> </div>