Lekcja 7 – Analiza dynamiki zjawisk

Length: 99 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona analizie zjawisk zmieniających się w czasie, tzw. "dynamicznych". <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>wprowadzenie do szeregów dynamicznych (przyrosty, indeksy, średnia chronologiczna, średnie tempo zmian)</li> <li>zadanie na podstawowe charakterystyki szeregów dynamicznych</li> <li>5 zadań na przeliczanie indeksów</li> <li>3 zadania na indeksy cen, ilości i wartości</li> <li>zadanie na średnie ruchome w badaniu trendu</li> <li>2 zadania na wyznaczanie linii trendu</li> </ul> </div>