Lekcja 1 – Zbieżność szeregu z definicji (suma szeregu)

Length: 88 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Zaczynam Lekcją o tym, czym są w ogóle szeregi i definicją szeregu. Wyznaczam również sumy kilku szeregów korzystając tylko z definicji, bez stosowania kryteriów zbieżności. <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>pojęcie szeregu liczbowego</li> <li>warunek konieczny zbieżności szeregu</li> <li>wyznaczanie sumy szeregu z definicji - 5 przykładów (rozkład na ułamki proste, logarytm, szereg geometryczny)</li> </ul> </div>