Lekcja 7 – Szeregi funkcyjne. Wybrane elementy.

Length: 182 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja wprowadzająca do szeregów, w których elementami są funkcje - a nie liczby, jak dotychczas. Zawiera dużo różnych elementów (szeregi potęgowe przerzuciłem do następnej Lekcji). <div> <h3>Spis treści</h3>   <ul> <li>Ciąg funkcyjny. Zbieżność ciągu funkcyjnego.</li> <li>Zbieżność jednostajna i punktowa ciągu funkcyjnego.</li> <li>Szereg funkcyjny. Zbieżność szeregu funkcyjnego (punktowa i jednostajna).</li> <li>kryterium Weierstrassa</li> <li>3 przykłady na zastosowanie kryterium Weierstrassa</li> <li>Szeregi potęgowa. Definicja. Własności (różniczkowanie i całkowanie szeregów potęgowych).</li> <li>Szereg geometryczny jako szczególny szereg potęgowy.</li> <li>9 przykładów na sumę szeregów potęgowych wykorzystujących twierdzenia o różniczkowaniu i całkowaniu szeregów i szereg geometryczny</li> <li>2 przykłady na obliczenia przybliżone</li> </ul> </div>