Lekcja 3 – Całki krzywoliniowe.

Length: 94 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Ta lekcja jest o całkach krzywoliniowych, ich obliczaniu i zastosowaniach. Pokazuję na niej między innymi, jak bardzo prosto jest przejść na postać parametryczną funkcji, potrzebną w całkach krzywoliniowych. <div> <h3>Spis treści</h3> - podział całek krzywoliniowych na skierowane i nieskierowane - całki krzywoliniowe skierowane, łuki w postaci parametrycznej, przejście na całkę oznaczoną - 5 zadań na całkę krzywoliniową skierowaną po różnych krzywych - całki krzywoliniowe nieskierowane, przejście na całkę oznaczoną - 3 zadania na całkę krzywoliniową nieskierowaną - wzór Greena - 2 zadania na zastosowanie wzoru Greena - wykazywanie twierdzenia Greena (sposób i rozpisanie obszarów całkowania) - warunek na niezależność całki krzywoliniowej skierowanej od drogi całkowania - 2 zadania na niezależność całki krzywoliniowej od drogi całkowania </div>