Lekcja 4 – Całki powierzchniowe.

Length: 110 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona całkom powierzchniowym. Przekonasz się na niej, dlaczego twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego to Twój najlepszy przyjaciel w całkach powierzchniowych. <div> <h3>Spis treści</h3> - podział całek powierzchniowych na zorientowane i niezorientowane - całki powierzchniowe niezorientowane, przejście na całkę podwójną - interpretacje fizyczne całki powierzchniowej niezorientowanej - 5 zadań na całki powierzchniowe niezorientowane, lub ich interpretacje fizyczne - całka powierzchniowa, przejście na całkę podwójną lub potrójną (twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego) - 5 zadań na całki powierzchniowe zorientowane i ich interpretacje fizyczne </div>