Lekcja 5 – Elementy teorii pola.

Length: 72 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Lekcja poświęcona różnym elementom teorii pola wektorowego - gradientom, dywergencjom, rotacjom itp. <div> <h3>Spis treści</h3> - wprowadzenie pojęcia pola wektorowego - pojęcia gradientu i potencjału - 4 zadania na znajdywanie gradientu lub potencjału - zadanie na wykazanie równości z gradientami - pojęcie dywergencji - 2 zadania na dywergencję - zadanie na wykazanie równości z dywergencją i gradientem - pojęcie rotacji pola wektorowego - 2 zadania na rotację - zadanie na wykazanie równości z rotacją i dywergencją </div>