Lekcja 1 – Wprowadzenie, podstawowe działania

Length: 31 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Wprowadzenie do liczb zespolonych i podstawowe działania na nich. Na początko pokazuję, co to w ogóle jest liczba zespolona i z czym nie można jej mylić. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>odpowiedź na pytanie, czym jest liczba zespolona</li> <li>część rzeczywista i urojona liczby zespolonej</li> <li>wprowadzenie postaci kartezjańskiej/algebraicznej liczby zespolonej</li> <li>dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)</li> <li>mnożenie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)</li> <li>potęgowanie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykłady)</li> <li>dzielenie liczb zespolonych w postaci kartezjańskiej (przykład)</li> <li>obliczanie modułu liczby zespolonej (przykład)</li> </ul>