Lekcja 2 – Równania zespolone. Pierwiastki drugiego stopnia.

Length: 34 minutesAuthor: Krystian Karczyński

<div> Pokazuję na niej, na 6 przykładach, jak rozwiązywać różne typy równań w liczbach zespolonych. Tłumaczę również, jak obliczać pierwiastki drugiego stopnia zespolone (poprzez sprowadzanie ich właśnie do równań zespolonych). Pokazuję prostą sztuczkę (dodanie trzeciego równania), która pozwala <strong>radykalnie</strong> uprościć obliczanie pierwiastków w postaci algebraicznej. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>równania zespolone – metoda rozwiązywania</li> <li>4 przykłady równań zespolonych z modułami, sprzężeniami itp.</li> <li>pierwiastki drugiego stopnia jako równania zespolone</li> <li>2 przykłady obliczania pierwiastków drugiego stopnia z liczby zespolonej</li> </ul> </div>