Lekcja 4 – Potęgowanie

Length: 46 minutesAuthor: Krystian Karczyński

W tej Lekcji pokazuję, jak podnosić do potęgi liczby zespolone (najczęściej wykorzystując wzór de'Moivra). Pokazuję również, jak bezboleśnie obliczać sinusy i kosinusy dla dużych argumentów w podnoszeniu liczby zespolonej do potęgi. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wykorzystanie wzoru Moivre’a do podnoszenia do potęgi liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej</li> <li>obliczanie sinusów i cosinusów dużych kątów</li> <li>4 przykłady na podnoszenie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej do potęgi, w tym połączone z podstawowymi działaniami na niej (odejmowanie i dzielenie)</li> <li>przykład na nieadekwatność metody</li> </ul>