Lekcja 5 – Pierwiastki

Length: 28 minutesAuthor: Krystian Karczyński

Obliczam pierwiastki dowolnego stopnia z liczby zespolonej, przechodząc na postać trygonometryczną. Pokażę Ci, między innymi, dlaczego znając jeden pierwiastek z liczby zespolonej można szybciutko wyznaczyć pozostałe. <h3>Spis treści</h3> <ul> <li>wzór na kolejne pierwiastki z liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej</li> <li>2 przykłady obliczania pierwiastków z liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej przy pomocy podstawowego wzoru</li> <li>wprowadzenie innego wzoru na liczenie kolejnych pierwiastków z liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej</li> <li>przykład na zastosowanie innego wzoru na liczenie pierwiastków</li> <li>pokazanie zalet i wad obu wzorów</li> </ul>